Fram­tíð­ar­stefna fyrir íslenskan útflutning

ávarp framkvæmdastjóra

Mótum fram­tíðina saman

Við Íslendingar stöndum á spennandi tímamótum. Eftir óvissu undanfarinna ára hefur íslenskt efnahagslíf tekið algerum stakkaskiptum og þrátt fyrir niðursveiflu á þessu ári, bendir allt til þess að við verðum komin á hagvaxtarbraut að nýju strax á næsta ári. Við þær aðstæður er það spennandi verkefni að horfa fram á veginn og kortleggja þau margvíslegu tækifæri sem við okkur blasa sem þjóð.

Vinnustofur um allt land

Fram­kvæmd

Íslandsstofa hefur unnið nýja stefnumótun stjórnvalda og atvinnulífs fyrir íslenskan útflutning. Stefnumótunin er unnin fyrir hönd utanríkisráðuneytisins í nánu samráði við íslenskar atvinnugreinar. Alls komu um 400 manns að vinnunni með beinum hætti í gegnum 13 vinnustofur sem haldnar voru um allt land og með fulltrúum helstu útflutningsgreina landsins.

Aukum verðmætasköpun í krafti ímyndar

Mörkun útflutn­ings­greina

Jákvæð ímynd Íslands á alþjóðavettvangi og sterk mörkun geta skapað umtalsverðan virðisauka fyrir íslenskan útflutning og opnað brautir inn á nýja markaði. Það er því mikilvægur þáttur í stefnumótun útflutningsgreina að móta framtíðarstefnu um mörkun sem byggir á styrkleikum landsins og aðgreiningu, hefur breiða skírskotun fyrir íslenskt atvinnulíf og ýtir undir jákvæða ímynd á erlendum vettvangi.

Verðmætasköpun til framtíðar

Stefnu­mark­andi áherslur

Stefnumótunin sem hér er kynnt byggir á sex stefnumarkandi áherslum. Þær spanna vítt svið í íslensku atvinnulífi, snerta bæði hina hefðbundnu útflutningsatvinnuvegi en ná einnig til greina á borð við skapandi greinar, hugvit, nýsköpun og tækni.

Hvernig metum við árangur?

Árang­ur­s­viðmið

Samkvæmt lögum um Íslandsstofu skal langtímastefnumótunin móta meginmarkmið þess markaðsstarfs sem Íslandsstofa sinnir á erlendum mörkuðum. Stefnan skal fela í sér markmið og áherslur á einstökum markaðssvæðum og varðandi einstakar atvinnugreinar og fela í sér mælanleg árangursmarkmið. Slíkir mælikvarðar og markmið auðvelda stjórnvöldum og atvinnulífi að fylgjast betur með þróun og stöðu útflutningsgreina og styðja við frekari stefnumótun og ákvarðanatöku.

Kynning á nýrri stefnu­mótun

Íslandsstofa bauð til kynningarfundar um nýja stefnumótun atvinnulífs og stjórnvalda fyrir íslenskan útflutning 23. október 2019. Langtímastefnumótunin var kynnt á Hilton Reykjavík Nordica fyrir um 200 gestum sem fundinn sóttu, en auk þess fylgdust fleiri með beinni útsendingu á Mbl.is